ست کفگیر ملاقه و چاقو آرو مدل venita

سرویس آشپزخانه 13 پارچه آرو مدل venita شامل :

تخته برش 33 در 20 سانتی متر جای چاقو 
اسکوپ نگهدارنده
چاقونان بزرگ 32 سانتیمتر
چـاقوی سر آشپز 32 سانتیمتر
چاقوی بزرگ برش 32 سانتی متر
چاقو خردکن ​​24 سانتی متر
چاقوی کوچک پوست کن 20 سانتی متری 
ملاقه سیلیکونی 
کفگیر سیلیکونی 
ملاقه ماکرونی سیلیکونی
قاشق سیلیکونی 2 عدد
استند کفگیر ملاقه
استند چاقو